| Home | Onze Dienstverlening | Uw Voordelen | Contact | Kennis | Referenties |


  ONZE DIENSTVERLENING
 

  Administratie en secretariaat:

          Typewerk allerhande, tekstverwerking (brieven, offertes, facturen, …)
          Sorteren, klasseren, archiveren, … van documenten
          Plooien, versturen van brieven, uitnodigingen, mailings, kaartjes, …
          Input van gegevens (visitekaartjes, enquêtes, allerlei formulieren/lijsten, …)
          Gegevens opzoeken en controleren


  Boekhouding:

          Voorbereiden boekhouding i.s.m. uw accountant/boekhouder
          Vergelijking leveringsbonnen met aankoopfacturen, klasseren, coderen, …
          Debiteurenopvolging (verkoopfacturen opmaken en betalingen opvolgen)
          Verwerken kasverrichtingen (kasticketten sorteren - bijhouden kasboek)
          Bankuittreksels sorteren, klasseren


  Diversen:

         
Huurindexaties
          VZW-verplichtingen : uitnodigingen jaarlijkse Algemene Vergadering / opmaak verslag / publicaties Belgisch Staatsblad, …
          Dienstverlening op maat (op uw vraag – mogelijkheden te bespreken)